Politica de retur a mijloacelor bănești.

  1. Cursantul are dreptul la restituirea banilor care au fost achitați pentru cursuri, atît online cît și in numerar atît timp cît grupa în care a fost înscris nu a început cursurile. Dacă grupa în care a fost înscris cursantul a început cursurile banii nu pot fi restituiți.

Data începerii cursului va fi indicată în contract.

2.Descrierea procedurii de restituire a banilor:

Cursantul are dreptul la restituirea sumei achitate pentru înscrierea la cursuri în conformitate cu punctul 1.

  • Daca suma a fost achitată online atunci banii vor fi restituiti integral înapoi pe cardul cursantului de pe care a fost efectuată plata.
  • Dacă suma a fost achitată în numerar atunci cursantul se va deplasa la scoală pentru restituirea banilor.

În caz de exmatriculare de la cursuri (părăsirea binevolă a lecțiilor) mijloacele bănești încasați nu se restituie.