1. Termeni şi condiţii

 Client (Plătitor) — utilizator al serviciilor prestate de către Școala auto Maestro în baza contractelor semnate de către Beneficiar și Client.

Beneficiar — SRL AUTO CAPITA.

Bancă – instituţie financiară care emite şi/sau accepta spre plată carduri bancare în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotarele ei.

Card bancar – Instrument de acces al Deţinătorului la soldul disponibil din contul de card.

Operaţiune cu Card – Achitarea prin intermediul cardului a bunurilor şi/sau serviciilor comercializate de magazinul electronic, incluzînd toate procedurile şi procesele tehnologice, economice şi juridice asociate.

Plătitor – orice persoană fizică, deţinătoare a unui card bancar valid, care iniţiază un transfer de mijloace băneşti prin Internet, pentru achitarea Serviciilor de comunicaţii electronice în folosul Abonatului.

Plată online – transfer de mijloace bănești efectuate de către Client, pentru serviciile prestate de către SRL AUTO CAPITA prin intermediul paginii web a beneficiarului.

Sistem de facturare – un sistem certificat şi automatizat care aparţine Operatorului, prevăzut pentru a duce evidenţa operaţiunilor privind prestarea serviciilor de comunicaţii electronice către Beneficiar şi achitarea lor.

Internet – un sistem mondial de reţele de calculator, unite în mod voluntar, construit în baza protocolului IP şi rutării (direcţionării) pachetelor de date. 

Cont personal – un cont electronic creat pe siteul beneficiarului, care serveşte pentru a duce evidenţa volumului de servicii prestate sau care urmează a fi prestate, a intrărilor de mijloace financiare, prevăzute, conform Contractului, încheiat între Beneficiar și Platitor, pentru plata serviciilor oferite.  

Autorizare – Permisiunea băncii emitente la efectuarea operaţiunii cu cardul, ce implică după sine obligaţia de a debita contul de card  în favoarea Comerciantului.

Operaţiune frauduloasă – Operaţiune cu card bancar, nesancţionată şi neconfirmată de către deţinătorul cardului.

Mediul Card Not Present – Mediul de efectuare a tranzacţiilor cu utilizarea rechizitelor cardului, unde datele cardului se introduc manual (în formă fizică cardul nu este prezent) şi anume: mediul Internet, mail-order, telephone-order, key-entered şi alte tranzacţii unde cardul nu necesită a fi prezentat în formă fizică.

Site-bază – Pagină Internet al „magazinului electronic”, identificată printr-un URL individual şi un inditificator unic (merchant ID) atribuit de Bancă, care afişează spre realizare pe paginile sale web bunuri/servicii, unde procesul de studiere/selectare a bunurilor/serviciilor, precum şi formarea/achitarea comenzilor are loc direct pe site fără referinţe/adresări la site-uri intermediare. 

Site-satelit – Pagină Internet, identificată printr-un URL diferit de cel al site-lui de bază, la care se face trimitere/adresare în formă deschisă sau ascunsă în procesul de plată a bunurilor/serviciilor afişate spre realizare pe paginile sale, care sunt echivalente sau analogice bunurilor/serviciilor site-lui de bază, şi care oferă posibilitatea de selectare/formare/modificare a coşului de bunuri/servicii, iar perfectarea plăţii are loc nemijlocit pe site-ul de bază

2. Descriere generală a plăţii online.

Descrierea plății poate fi accesată aici.

3.  Limitări

3.2. Orice Deţinător de card bancar Visa sau MasterCard (inclusiv Visa Electron şi Maestro) emis de către Băncile din Moldova, precum şi de către Băncile străine (cu protecţie 3D Secure), poate efectua plata, prin intermediul serviciului “Plăți”. 

3.3. Transferul mijloacelor băneşti prin intermediul Plăţii online, se efectuează luând în calcul următoarele limitări:

 1. Transferul de mijloace băneşti poate fi efectuat doar indicând sume cu cifre întregi.

 • Restricţii privind suma plăţii:

— suma minimă unei plăţi — trebuie să fie de cel puţin 100 de lei; — suma maximă unei plăţi — trebuie să fie de cel mult 5 500 lei.

 • Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral limitele (limita maximă și limita minimă) sumelor de plată pentru Plătitori. 

4.  Comisioane

4.1. La transferul mijloacelor băneşti pentru acitarea cusrsului  , nu se percepe comision de la Client.

5.  Răspunderea

5.1. Plătitorul poartă răspundere pentru corectitudinea numărului de Card bancar indicat, privind data de expirare a valabilităţii Cardului său bancar, asupra sumei de bani spre transfer, precum şi privind numărului de telefon al Abonatului. Întrucât Beneficiarul nu efectuează transferuri de mijloace băneşti şi nu prestează servicii bancare sau de plată, toată răspunderea privind corectitudinea efectuării transferului, o poartă, exclusiv Banca şi Plătitorul, iar toate pretenţiile privind rambursarea mijloacelor transferate în cadrul Plăţii online, se soluţionează nemijlocit între Banca emitentă şi Plătitor. 

 • Beneficiarul nu poartă răspundere, iar Plătitorul este de acord sa exonereze de răspundere Beneficiarului cu privire la orice pretenţie ridicată de către o parte terţă, rezultată din utilizarea serviciul de Plată online din numele acestuia, cît şi cu privire la orice prejudicii (directe sau indirecte), costuri, acţiuni, procese, pretenţii, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecata) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate ca urmare a încălcării sau ignorării de către Plătitor a prezentelor Condiţii.
  • Beneficiarul nu poartă răspundere în faţa Plătitorului pentru întîrzierile şi defecţiunile platformelor tehnice şi erorile de comunicare care au apărut fără vina Beneficiarului
  • Beneficiarul nu efectuează transferuri de mijloace băneşti, nu prestează servicii bancare şi nu poartă răspundere de orice Operaţiune frauduloasă rezultată din acţiunile sau inacţiunile plătitorului sau a terţilor părţi. Plătitorul acceptă această limitare a responsabilităţii

Beneficiarului. În cazul în care Plătitorul nu acceptă prezentele Condiţii , acesta nu va utiliza acest serviciu prin intermediul site-ului Beneficiarului.

 • În nici o circumstanţă Beneficiarul nu poartă răspundere pentru pierderi de natură directă sau indirectă, rezultate din/sau legate în orice fel de folosirea sau gradul de performanţă al serviciului de plăţi online, a acestui site web sau alte site-uri web, în legătura cu acesta. Toate pretenţiile de ordin material şi moral, Plătitorul le poate adresa, după caz, Băncii emitente a cardului bancar.
  • Beneficiarul nu are acces la, respectiv nu prelucrează şi nu păstrează informaţii confidenţiale legate de Cardurile bancare ale Plătitorilor şi nu poartă răspundere de confidenţialitatea informaţiei furnizate de Plătitor prin intermediul canalelor de comunicaţii deschise (Internet).

Conditii Generale pentru utilizarea site-ului www.automaestro.md

ACCEPTAREA CONDITIILOR

Prin accesarea acestui site web si/sau a oricarei pagini a acestuia sunteti de acord cu aceste conditii de utilizare. Daca nu sunteti de acord cu acesti termeni si conditii de utilizare, nu accesati acest site.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Siteul nostru va pune la dispozitie informatiile din acest site web in scop informativ general si nu garanteaza de exactitatea lor la un moment dat, desi se va incerca pe cat posibil ca la publicarea lor pe site toate informatiile sa fie exacte.

INTRODUCERE
Prezentele Conditii Generale definesc conditiile de utilizare a site-ului www.automaestro.md de catre potentialii vizitatori sau clienti. Accesând si navigând pe acest site, acceptati termenii de utilizare descrisi în continuare.

DREPTURILE ASUPRA CONTINUTULUI SITE-ULUI
SRL AUTO CAPITA (denumita în continuare AUTO CAPITA), nu va transfera titlul de proprietate asupra aplicatiilor software .

SRL AUTO CAPITA detine drepturi complete si depline asupra titlului de proprietate si prin aceasta toate drepturile de autor si cele brevetate. Nu aveti dreptul sa redistribuiti, vindeti, decompilati, dezasamblati aplicatia software într-o forma perceptibila de catre oameni.

Toate informatiile, produsele sau aplicatiile continute în acest site sunt proprietatea SRL AUTO CAPITA, care îsi rezerva dreptul de a modifica continutul si/sau structura site-ului în orice moment si fara nici o informare prealabila.

Întregul continut al site-ului www.automaestro.md este protejat prin legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, continutul si prezentarea site-ului sunt detinute de SRL AUTO CAPITA. Este interzisa copierea, modificarea, afisarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licentierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea continutului site-ului în orice scop fara confirmarea scrisa din partea SRL AUTO CAPITA.

Accesul si utilizarea paginii www.automaestro.md sunt gratuite si au scopul de a veni in ajutorul utilizatorilor pentru a gasi informatiile necesare în cel mai usor si rapid mod posibil, conform cerintelor fiecaruia.

Informatiile prezente pe www.automaestro.md sunt de interes general si sunt puse la dispozitia utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se întelege orice persoana fizica sau juridica care va accesa pagina. Puteti copia si tipari continutul paginii www.automaestro.md pentru folosinta dumneavoastra personala, fara intentii comerciale. În orice alte situatii, continutul www.automaestro.md nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fara consimtamântul explicit al reprezentantilor www.automaestro.md.

NEANGAJAREA RASPUNDERII
Continutul informatiilor se refera la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activitatilor, produselor si serviciilor SRL AUTO CAPITA. SRL AUTO CAPITA nu va acorda nici o garantie referitoare la:

– evitarea utilizarii anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
– neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
– inexistenta pe site-ul pus la dispozitie a virusilor sau alte componente care ar putea dauna utilizatorilor.

Astfel, SRL AUTO CAPITA nu poate fi responsabila pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului sau.
Toate informatiile prezentate pe site cu privire la produsele www.automaestro.md, preturi, informatii, campanii si promotii de marketing, aspecte tehnice, sunt prezentate cu titlu informativ. Nimic din continutul site-ului www.automaestro.md nu poate constitui o oferta ferma de a contracta si nu poate angaja raspunderea în lipsa unor acorduri ulterioare.

www.automaestro.md nu face nicio declaratie, promisiune sau garantie cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al prezentului continut, al îndrumarilor si a consultantei, nu îsi asuma nicio obligatie de rezultat sau diligenta fata de nicio persoana, exclud în mod expres si neaga raspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite ca urmare a utilizarii continutului.

OBIECTIVUL CONTINUTULUI SITE-ULUI
Obiectivul continutului site-ului este de a transmite informatii actualizate si exacte.

www.automaestro.md nu poate garanta ca prezentele pagini nu contin erori, si asigura ca va depune toate diligentele pentru realizarea unei informari corecte si remedierea eventualelor erori.

Orice persoana care doreste sa-si procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugata sa contacteze www.automaestro.md prin unul din mijloacele afisate în pagina de Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilitatii serviciului sau produsului în cauza cât si asupra conditiilor contractuale, tarifelor si informatiilor tehnice sau de alta natura.

INFORMATII PERSONALE
Când prin intermediul prezentului site va sunt solicitate informatii, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastra sau posibilitatea de a va contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicatiilor disponibile pe site.

Natura informatiilor solicitate se refera în special la date personale (nume, adresa, numere de telefon), adresa de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intentioneaza sa fie utilizate produsele si/sau serviciile SRL AUTO CAPITA, dar poate include si alte informatii aflate în strânsa legatura cu utilizarea serviciilor si/sau produselor solicitate.

Cu scopul de a raspunde mai bine nevoilor si întrebarilor utilizatorilor site-ului, informatiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocari si prelucrari electronice.

LEGATURA CU ALTE SITE-URI
Prezentul site poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri considerate de SRL AUTO CAPITA utile în legatura cu continutul site-ului sau si care nu se afla sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizarii acestor legaturi sau trimiteri se vor aplica conditiile generale de utilizare corespunzatoare acelor site-uri.

SRL AUTO CAPITA nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informatiilor prezente pe site-urile unor terti, la care se face trimitere de pe site-ul sau.

INFORMATIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI
Orice persoana care viziteaza site-ul www.automaestro.md si care ofera date sau informatii cu caracter personal prin intermediul acestui site îsi manifesta acordul în mod expres si neechivoc pentru urmatoarele: prelucrarea acestor date si informatii personale de catre SRL AUTO CAPITA; transmiterii de materiale promotionale specifice operatiunilor de marketing direct; solutionarea de catre SRL AUTO CAPITA a cererilor, întrebarilor si reclamatiilor adresate (a se vedea pagina Contact din site); alte activitati întreprinse de SRL AUTO CAPITA si permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobari din partea destinatarului.

SRL AUTO CAPITA va pastra confidentialitatea acestor informatii.

Pentru orice nelamurire în legatura cu exercitarea drepturilor dumneavoastra referitoare la utilizarea site-ului si la protectia utilizarii va rugam sa ne contactati prin intermediul sectiunii Contact din site.